Awards

Eerste plaats

Een weekendje Amsterdam of Parijs (naar keuze) + 1 jaar gratis activiteiten in Beursschouwburg én Les Brigittines + suprises

Tweede plaats

Een weekendje Amsterdam of Parijs (afhankelijk van de keuze van de winnaar) + surprises

Derde plaats

1 jaar gratis activiteiten in Beursschouwburg én Les Brigittines + surprises

Première place

Un week-end à Amsterdam ou Paris pour 2 personnes (au choix) + 1 année d’activités gratuites aux Beurschouwburg & Brigittines + surprises

Deuxième place

Un week-end à Paris ou Amsterdam pour 2 personnes (en fonction du choix du gagnant) + surprises

Troisième place

1 année d’activités gratuite aux Beurschouwburg & Brigittines + surprises

First prize

A lovely weekend in Amsterdam or Paris (up to you!) + 1 year free activities in Beursschouwburg & Les Brigittines + surprises

Second prize

A lovely weekend in Amsterdam or Paris (depends on the winner's choice) + surprises

Third prize

1 year free activities in Beursschouwburg & Les Brigittines + surprises