BXL-swap

23.03 – 19.04

Swappen maar!
Altijd al benieuwd naar ‘de ander’? Hoe iemand met zijn lief in bed ligt of hoe het voelt om de kleren van iemand anders te dragen? Of wil je misschien van appartement ruilen met een onbekend individu uit deze stad? Of misschien vind je een appartement een beetje verregaand en ben je gewoon al nieuwsgierig naar het boek dat je buur aan het lezen is? Om het fenomeen van de “ondoordringbare ander” te doorbreken, organiseren Beursschouwburg en Les Brigittines het BXL-swap-spel! Neem eens gedurende korte of lange periode ‘de identiteit’ van een ander over.

Wat gebeurt er als je je letterlijk in de positie van de ander plaatst? Is die andere wel zo anders dan je denkt? Plooi eens op een ander terug, in plaats van op jezelf!

De twee Brusselse cultuurhuizen maken van swappen een spel en nodigen alle Brusselaars uit om mee te swappen en van identiteit te switchen. Er zijn uiteraard gradaties. Je kan kleine stukjes van iemands identiteit overnemen (van een boek of een abonnement op een krant), om zo alvast een klein inzicht te krijgen in de ander. Of je gaat er erg ver in en je wisselt voor korte of lange tijd van job, functie, lief of huis.

Swappons donc !
Toujours curieux de l’autre ? De savoir comment quelqu’un est allongé à côté de son partenaire ? D’apprendre comment quelqu’un porte le vêtements de l’autre? Ou vous aimeriez tout simplement porter les vêtements de quelqu’un d’autre ? Ou échanger votre appartement avec celui d’un inconnu de cette ville ? Ou encore, vous trouvez que cet appartement va trop loin alors que vous êtes tout simplement curieux du dernier livre que votre voisin est en train de lire ? Pour percer le phénomène de ‘l’autre impénétrable’, Beursschouwburg et Les Brigittines organisent le jeu BXL-swap ! Incarnez pour une brève ou plus longue période ‘l’identité’ d’un autre.

Que se passe-t-il lorsque vous empruntez littéralement la position de l’autre ? Cet autre est-il vraiment aussi différent que vous ne l’imaginiez ? Repliez-vous sur un autre, au lieu de sur vous-même !

Les deux maisons de la culture bruxelloises transforment le swapping en un jeu et elles invitent tous les Bruxellois à swapper et à échanger leur identité. Il y a bien sûr des gradations. Vous pouvez adopter des brides de l’identité d’un autre (d’un livre ou d’un abonnement à un journal), pour ainsi percer un peu l’autre. Ou vous y aller à fond et vous échangez pour une courte ou une longue durée votre job, votre fonction, votre partenaire ou votre maison.

Let’s get swapping!
Have you always been curious about what makes ‘the other person’ tick? How someone is lying in bed with his girlfriend or what it feels like to be wearing their clothes? Or would you perhaps like to swap flats with an unknown fellow-city-dweller? Perhaps swapping flats is a bridge too far for you but you are interested in the book your neighbour is reading? In a bid to penetrate the ‘impenetrable other’, the Beursschouwburg and Les Brigittines are organising a BXL swap game, in which people adopt someone else’s identify for a short or longer period of time.

What happens when you literally put yourself in someone else’s shoes? Is the other so different from what we think they are? Fill someone else’s shoes for a change instead of your own!

The two Brussels cultural centres have turned swapping into a game and invite all the locals to get involved, and swap identities. There are, of course, different levels. You can take on small pieces of a person's identity (of a book or a subscription to a newspaper), in order to gain some idea of what the other is about. Or you can take it to extremes and, for a short or long period of time, you can swap jobs, roles, or even partners or houses.